ARALIK 2018 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği İlçemiz kentsel ve kırsal katı atık tarifelerini belirlemek üzere Plan ve Bütçe Komisyon Kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, İlçemiz 2019 Yılı Kentsel ve Kırsal Katı Atık Tarifelerini belirlenmesi için toplanan  Plan ve Bütçe Komisyonunun  06.11.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verilen 2019 yılı kentsel ve kırsal katı atık ücretlerinin aşağıda belirtilen tarifelerden ve karşılığındaki ücretlerden alınmasına Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gelir Adı                 :                                2019 (KDV Hariç)     2019 (KDV Dahil)  

Kentsel Meskenler                 3,86 TL             4,55 TL

Kentsel İşyeri, Ticarethane         5,93TL             7,00 TL

Kırsal Meskenler ve Ticarethaneler         1,95TL             2,30TL

Kentsel ve Kırsal Resmi Kurumlar         8,48TL             10,00TL

Kentsel ve Kırsal Fabrikalar                 8,48TL             10,00TL

2.Meclis Başkanı Gündemin 2. maddesini okudu. Muhteviyatı Belediyemizde 2019 yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi çalıştırılması ve  ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediyemizde 2019 yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi çalıştırılmasına, 2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2019 yılı Ocak ayı içinde yayımlanacak olan II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarı + asgari geçim indirimi tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

3.Meclis Başkanı Gündemin 3. maddesini okudu. Muhteviyatı Belediyemizde 2019 yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediyemizde 2018 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasına, 2.250,00 (İkibinikiyüzelli) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2019 yılı Ocak ayı içinde yayımlanacak olan II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarı + aile yardımı + çocuk yardımı + asgari geçim indirimi tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

4.Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. Muhteviyatı Belediyemizde 2019 Mali yılı içerisinde sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

Belediyemizin icra daireleri ve çeşitli mahkemelerde yapılması gereken hukuk işleri ve adli davalarının takibi için 2019 Mali yılı içerisinde  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Avukatlık kanununun 35. maddesi gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına, 2019 yılı Ocak ayı içinde yayımlanacak olan 2019  yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti" hanesinde belirtilecek ücretin ödenmesine Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

5.Meclis Başkanı gündemin 5. maddesini okudu. Muhteviyatı  Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memurlarına 2019 mali yılı içerisinde verilecek olan fazla çalışma ücreti hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediyemizde görev yapan Zabıta memurlarına ve görevlendirme ile Zabıta görevi yaptırılan personele, tutmuş oldukları 24 saat nöbet karşılığı fazla mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen fazla mesai ücreti ise İçişleri Bakanlığından gelen fazla çalışma ücreti genelgesi ile belirlenmektedir.

Belediyemizde görev yapan Zabıta memurlarına ve Zabıtada görevli gece nöbeti tutan personele 2019 Mali yılında ödenmesi gereken fazla mesai ücretinin İçişleri Bakanlığından gelen fazla çalışma ücreti genelgesine göre ödenmesine Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

6.Meclis Başkanı Gündemin 6. maddesini okudu. Muhteviyatı, İlçemizin bağlı olduğu Cittaslow ağı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mehmetçik Belediyesinin 07 Aralık 2018  - 09 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Toprak Ana Günü Festivaline Belediyemizi temsilen Halk Oyunları Antrenörü ve Halk Oyunları Usta Öğreticisi Mesude AYAYDIN'ın katılması ve Mesude AYAYDIN'ın ulaşım bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemizin bağlı olduğu Cittaslow ağı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mehmetçik Belediyesinin 07 Aralık 2018  - 09 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Toprak Ana Günü Festivaline Belediyemizi temsilen Halk Oyunları Antrenörü ve Halk Oyunları Usta Öğreticisi 25894260804 TC Kimlik numaralı Gaziantep 10.02.1978 Doğumlu Sevim ve Mehmet kızı Mesude AYAYDIN'ın katılmasına ve Mesude AYAYDIN'ın ulaşım bedelinin gidiş ve dönüş olarak Belediyemiz tarafından karşılanmasına Meclisimizin 05.12.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.