EYLÜL 2018 MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği Belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinin  hazırlanması ve 2019 yılı gider bütçesinin oluşturulması için konunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

 Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinin hazırlanması ve 2019 yılı gider bütçesinin oluşturulması maksadıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 06.09.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

2-Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. Muhteviyatı 2019 yılında yapılacak olan 35. Geleneksel Deve Güreşi Festivali hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemiz tanıtımına olumlu katkılar kazandıran ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivalinin 03.02.2019 tarihinde 35. kez düzenlenmesine,  Meclisimizin 06.09.2018 tarihli  oturumunda oy birliği ile karar verildi.

3-Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. Muhteviyatı İlçemizde Ekim 2018 ayı içerisinde yapılacak olan  Pide Festivali hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemiz tanıtımına olumlu katkılar kazandıran pide festivalinin 28-29 Ekim 2018 tarihlerinde yapılmasına, Meclisimizin 06.09.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.