Fen İşleri Müdürlüğü

1.Gözde KARTPAK

   Fen İşleri Müd.V.

2.Hasan ATEŞ

   İnşaat Teknikeri

3.Yasin ERDEM

   Ziraat Mühendisi

4.Mustafa ÜNÜBOL

   İhale Sor.