HAZİRAN 2018 MECLİS KARARLARI

1. Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriğinin ilçemizde bulunan  Meslek Yüksekokuluna mezuniyet töreni gideri için 1.500,00 (Binbeşyüz) TL. yardımda bulunulmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

İlçemizde bulunan  Meslek Yüksekokuluna mezuniyet töreni gideri için Belediyemiz bütçesinden 1.500,00 (Binbeşyüz) TL. yardımda bulunulmasına Meclisimizin 01.06.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

2.Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriğinin ilçemiz Yeni Mahallede Belediyemizin 20 LIC imar paftasında yer alan park içerisinde kalan tapunun 338 ada 9 parselin imar kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili Kemal KARACASU'nun 09.05.2018 tarihli talebinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

İlçemiz Yeni Mahallede Belediyemizin 20 LIC imar paftasında yer alan park içerisinde kalan tapunun 338 ada 9 parselin imar kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili Kemal KARACASU'nun 09.05.2018 tarihli talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 01.06.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

3.Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriğinin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısı ile İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV'nin aynı dönemde alınması ile ilgili karar alınmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

İlan ve Reklam Vergisinin ÇTV ile birlikte aynı dönemde (Mayıs ve Kasım aylarında) iki eşit taksit halinde alınmasına Meclisimizin 01.06.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

4.Meclis Başkanı Gündemin 4. maddesini okudu. Muhteviyatı Karacaören Mahallesindeki ahır yerlerinin fiyatlarının tespit edilmesiyle ilgili kıymet takdir komisyon kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Meclisimizin 02.05.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilen, Karacaören Mahallesindeki ahır yerlerinin fiyatlarının tespit edilmesiyle ilgili toplanan Kıymet-Takdir Komisyonunun 10.05.2018 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş ve Kıymet-Takdir Komisyonu ilgili yerin m² fiyatının meclis tarafından belirlenmesi yönünde karar almış olup, Karacaören Mahallesindeki ahır yerlerinin m² fiyatının 35 (Otuzbeş)TL olarak belirlenmesine Meclisimizin 01.06.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.