MART 2019 MECLİS KARARLARI

1- Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği Doğu Mahallesinde minibüs durak binası için yapılan binanın 30 yıla kadar Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Doğu Mahallesinde minibüs durak binası için yapılan binanın 30 yıla kadar Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi için yapılan oylamada Meclis Başkanı Zafer SAVCI, Meclis Üyesi Mehmet APAYDIN, Meclis Üyesi Huriye OKAN, Meclis Üyesi Ünal SARIOĞLU, Meclis Üyesi Behzat TOSUN, Meclis Üyesi Gülşen TEKEOĞLU, Meclis Üyesi Osman BOLATOĞLU, Meclis Üyesi Hasan GEMİCİOĞLU olmak üzere 8 üye "KABUL", Meclis Üyesi Malik ERCAN ve Meclis Üyesi Nejdet ÖZER olmak üzere 2 üye "RET" Meclis Üyesi Halil AKÇAY "ÇEKİMSER" oyu kullanmış olup;

İlçemiz Doğu Mahallesinde tapunun 261 oda 5 parselde  kayıtlı bulunan 5.229,14m² yüz ölçümlü  taşınmaz Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 09.12.2016/2934 sayılı kararı ile  Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde ''Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'' inşaatı  devam etmektedir. Parselin  çevresi için yapılacak olan çevre duvarları kuzey cephede Atatürk Cad. (Yenipazar-Bozdoğan Karayolu), güney cephede Lavanta Sokakla, batı cephede mülkiyeti Belediyemize ait olan binanın bir kısmı ile çakışmaktadır. Hastanenin çevresi için yapılacak olan istinat duvarları kendi sınırlarından yapıldığı takdirde mevcut yollar üzerinde daralmalar oluşacak ve Belediyemize ait olan 2 katlı binanın yıkılması söz konusu olacaktır. Hastanenin çevre duvarları, kendi sınırlarından yapıldığı takdirde oluşabilecek kamu zararlarının önlenmesine yönelik bir kısmı hastaneye ait parselde kalan 2 katlı binanın 30 yıllığına Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesine, ayrıca tahsis verilmesi sonucunda 261 ada 5 parsele yapılacak olan çevre duvarların Belediyemizin göstermiş olduğu güzargahta yapılmak şartına uyulmasına Meclisimizin 06.03.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

2-Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriği mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 06.03.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.