MART 2019 OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündem maddesini okudu. İçeriği  Direcik Mah. 0 Ada 1143 Parsel üzerine GES alanı için 1/1000'lik uygulama imar planı yapılmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Direcik Mah. 0 Ada 1143 Parsel üzerine GES alanı için 1/1000'lik uygulama imar planı yapılması  için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 14.03.2019 tarihli olağanüstü oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

2-Meclis Başkanı gündem maddesini okudu. Muhteviyatı Direcik Mah. 0 Ada 1143 Parsel üzerine GES alanı için 1/1000'lik uygulama imar planı yapılmasıyla ilgili imar komisyon kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlimiz Yenipazar İlçesi Direcik Mah.0 Ada 1143 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulması planlanan GES-1 ve GES-2 isimli 2 adet Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan NİP-27701 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu plana uygun olarak düzenlenen UİP-37295 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Yenipazar Belediye Meclisi tarafından 14.03.2019 tarih ve 12 sayılı karar ile imar komisyonuna havale edilerek imar komisyonu tarafından incelenmiş ve oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı Zafer SAVCI, Meclis Üyesi Mehmet APAYDIN, Meclis Üyesi Huriye OKAN, Meclis Üyesi Ünal SARIOĞLU, Meclis Üyesi Gülşen TEKEOĞLU, , Meclis Üyesi Hasan GEMİCİOĞLU, Meclis Üyesi Halil AKÇAY, Meclis Üyesi Nejdet ÖZER olmak üzere 8 üye "KABUL", Meclis Üyesi Malik ERCAN ve Meclis Üyesi Osman BOLATOĞLU  olmak üzere 2 üye "RET" oyu kullanmış olup;Belediye Meclisimiz tarafından işlem hakkında yapılan görüşmelerde Yenipazar İlçesi Direcik Mahalallesi 0 Ada 1143 Parsele ilişkin GES amaçlı UİP-37295 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin 14.03.2019 tarihli olağanüstü oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.