NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. Muhteviyatı Belediye Başkanının 2017 yılı faaliyet raporunun okunuşu ve kabulü hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediye Başkanı Zafer SAVCI’nın  01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki faaliyet raporu görüşülmek üzere Meclis Başkanı oturumu Meclis 1.  Başkan Vekili  Osman BOLATOĞLU'na devretti. Meclis 1. Başkan Vekili 2017 yılı faaliyet raporunu okutarak, yapılanlar hakkında söz isteyen yada görüş belirtmek isteyen üye olup olmadığını sordu. Akabinde yapılan oylamada toplantıya katılan üyelerin tümü  "EVET" oyu kullanmış olup, Belediye Başkanı Zafer SAVCI’nın  2017 yılı faaliyet raporu  Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.   

2.Meclis Başkanı Gündemin 2. Maddesini okudu. İçeriği, Denetim Komisyonu tarafından düzenlenen Denetim Raporunun görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihinde aldığı karar gereği Yenipazar Belediyesinin 2017 yılına ait denetimini yapmak üzere Denetim Komisyonu Başkanı Hasan GEMİCİOĞLU , Komisyon Bşk.Yrd. Osman BOLATOĞLU, Komisyon Sözcüsü Gülşen TEKEOĞLU, Komisyon Üyeleri Halil AKÇAY ve Ünal SARIOĞLU toplanmış, alınan rapor Meclis Başkanına sunulmuştur.

Denetim Komisyonu Raporu Hasan GEMİCİOĞLU tarafından Meclis üyelerine okunmuş olup, Meclis Başkanının rapor hakkında söz hakkı isteyen olup olmadığını sorması üzerine Meclis üyelerinin soru ve konuşma talebinde bulunmaması ve rapor hakkında görüş bildirmemeleri üzerine söz konusu Denetim Raporu bu şekilde Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda sunulmuş ve raporun tamamlanıp sonuçlandığına dair bilgi verilmiştir.

3.Meclis Başkanı Gündemin 3. maddesini okudu. İçeriği  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b fıkrası) gereğince, Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile 1 yıl süre için  Encümen üyelerinin seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b) gereğince, Meclis Üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile  oy sayımı sonucu Osman BOLATOĞLU 8 oy, Halil AKÇAY 5 oy, Hasan GEMİCİOĞLU 4 oy, Nejdet ÖZER 2 oy, Malik ERCAN 1 oy almışlardır. Osman BOLATOĞLU ve Halil AKÇAY'ın  1 yıl süre ile  görev yapmaları için Encümen Üyesi seçilmelerine  Meclisimizin   03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği karar verildi. 

4.Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri tarafından   oylama yapılmamış olup, Ünal SARIOĞLU, Malik ERCAN, Gülşen TEKEOĞLU, Huriye OKAN ve Osman BOLATOĞLU'ndan oluşan Komisyon üyelerinin 1 (bir) yıl daha görev yapmalarına Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

5.Meclis Başkanı gündemin 5. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Meclisimiz 03.04.2018 tarihli olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri tarafından oylama yapılmamış olup,  Malik ERCAN, Halil AKÇAY, Gülşen TEKEOĞLU, Behzat TOSUN ve Hasan GEMİCİOĞLU'nun İmar Komisyon Üyesi olarak 1 (bir) yıl daha süreyle görev yapmalarına Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

6.Meclis Başkanı gündemin 6. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından Kıymet-Takdir Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri tarafından  oylama yapılmamış olup, Malik ERCAN, Huriye OKAN  ve Mustafa ÜNÜBOL'dan  oluşan Komisyon üyelerinin 1 (bir) yıl daha görev yapmalarına Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

7.Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, Belediyemizde sözleşmeli greyder operatörü çalıştırılması ve 2018 yılı için verilecek ücretin görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediyemizde sözleşmeli greyder operatörü çalıştırılması ve 2018 yılı için verilecek ücret hakkında yapılan oylamada Meclis Başkanı Zafer SAVCI, Meclis Üyesi Mehmet APAYDIN, Meclis Üyesi Halil AKÇAY, Meclis Üyesi Huriye OKAN, Meclis Üyesi Ünal SARIOĞLU, Meclis Üyesi Osman BOLATOĞLU, Meclis Üyesi Behzat TOSUN, Meclis Üyesi Nejdet ÖZER olmak üzere 8 üye "KABUL",  Meclis Üyesi Malik ERCAN olmak üzere 1 üye "RET",  Meclis Üyesi Hasan GEMİCİOĞLU olmak üzere 1 üye "ÇEKİMSER" oyu kullanmış olup Belediyemizde sözleşmeli greyder operatörü çalıştırılmasına ve 2018 yılı için 2.000,00 TL ücret ödenmesine Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi. 

8.Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, cenaze taşıma aracı olarak kullanılmak üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğündeki 09 EE 112 plakalı 1999 model Mercedes marka aracın Belediyemize tahsis edilmesinin görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediyemiz cenaze taşıma aracının çok eski olması maksadıyla cenaze taşıma aracı olarak kullanılmak üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğündeki 09 EE 112 plakalı 1999 model Mercedes marka aracın Belediyemize tahsis edilmesine, Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

9.Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür Derneği Yörük Şenliklerinin Mütevelli Heyeti Başkanlığında 06.05.2018 Hıdırellez Günü Yenipazar İlçemiz Merkezinde bulunan Turgut ÖZAL Parkında Belediyemiz katkılarıyla yapılmasının görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür Derneği Yörük Şenliklerinin Mütevelli Heyeti Başkanlığında 06.05.2018 Hıdırellez Günü Yenipazar İlçemiz Merkezinde bulunan Turgut ÖZAL Parkında Belediyemiz katkılarıyla yapılmasına ve giderler için Belediyemiz bütçesinden 15.000,00 (Onbeşbin)TL. yardım yapılmasına Meclisimizin 03.04.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.