OCAK 2018 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı Gündemin 1. maddesini okudu. Muhteviyatı İlçemiz Hacıköseler Mahallesinde bulunan mezarlığa elektrik abonesi olunması hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemiz Hacıköseler Mahallesinde bulunan mezarlığa elektrik abonesi olunmasına Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

2.Meclis Başkanı Gündemin 2. maddesini okudu. Muhteviyatı İlçemizde bulunan Koyunlar Mahallesi köy yerleşim alan sınırlarının genişletilmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemizde bulunan Koyunlar Mahallesi köy yerleşim alan sınırlarının genişletilmesi konusu Belediyemiz hizmetleri arasında olmadığından ve konuyla Büyükşehir Belediyesi ilgilendiğinden dolayı talebin Aydın Büyükşehir Belediyesine iletilmesine Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

3.Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi kendisi tarafından belirlenecek  her ayın ilk haftası, Meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutat toplantı yerinde toplanır” denilmektedir.Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisinin 2018 yılında yapacağı aylık toplantıların , her ayın ilk mesai günü, Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca  2018 yılı için meclis tatilinin yapılmamasına Meclisimizin 03.01.2018 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi. 

4.Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. İçeriği 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince 2018 Mali yılında Meclis Başkanı ve Üyelerine verilecek olan huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2018 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “ Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2018 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine brüt  99,24-TL. huzur hakkı ödenmesine Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

5.Meclis Başkanı gündemin 5. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oy  ile Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi yapılması hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Meclis Başkanı yaptığı oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasında  yapılan gizli oylamada, Ünal SARIOĞLU 9 oy, Gülşen TEKEOĞLU 8 oy, Halil AKÇAY 9 oy,  Osman BOLATOĞLU 9 oy, Hasan GEMİCİOĞLU 9 oy ve Huriye OKAN 1 oy almışlardır. 

Bu oylamaya göre  Ünal SARIOĞLU , Gülşen TEKEOĞLU, Halil AKÇAY, Osman BOLATOĞLU ve Hasan GEMİCİOĞLU'nun Denetim Komisyonu üyesi olarak 2018 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

6.Meclis Başkanı Gündemin 6. maddesini okudu. Muhteviyatı Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılarak, ticari alanlarda parsel, cephe ve derinlik şartı aranmaksızın % 100 kullanımı maddesinin eklenerek plan tadilatı yapılması hakkındaki imar komisyon raporunun görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılarak, ticari alanlarda parsel, cephe ve derinlik şartı aranmaksızın % 100 kullanımı maddesinin eklenerek plan tadilatı yapılması hakkında toplanan İmar Komisyonunun 20.12.2017 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş olup söz konusu plan tadilat dosyası olmadığı için konunun plan tadilat dosyası hazırlanarak  bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

7.Meclis Başkanı Gündemin 7. maddesini okudu. Muhteviyatı Kadri UĞRAŞ'ın varisi Ali UĞRAŞ'ın Yeni Mah. 324 ada 34 parsel hakkındaki başvurusunda belirttiği imar yolununun çıkartılıp yapı alanı içine alınması hakkındaki imar komisyon raporunun görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kadri UĞRAŞ'ın varisi Ali UĞRAŞ'ın Yeni Mah. 324 ada 34 parsel hakkındaki başvurusunda belirttiği imar yolunun çıkartılıp yapı alanı içine alınması hakkında toplanan İmar Komisyonunun 20.12.2017 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş olup Yeni Mahallesinde bulunan tapunun 20L-IV-B pafta 324 ada 34 parselinde kayıtlı 929,00m² alan, Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde 20L-IV-B paftada 7m'lik yaya yolu ve konut alan görülmekte, yapılan inceleme sonucunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca hazırlanan plan değişikliği dosyasının uygunluğuna, bahsi geçen alanın 7 m'lik konut alanı dahil edilerek konut alanı olarak düzenlenmesi amacıyla UİP-17925,3 Plan İşlem Numarası (PİN) ile imar plan tadilatı dosyasının 20.12.2017 tarihli İmar Komisyon Kararı ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

8.Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, Karacaören Mah. 112 ada 21,22,24,25 ve 47 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Karacaören Mah. 112 ada 21,22,24,25 ve 47 parsellerde uygulanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilerek alınacak olan İmar Komisyon kararıyla birlikte bir sonraki meclis toplantımızda konunun görüşülmesine Meclisimizin 03.01.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi